בחוברת זו יתבאר: א. המקור למצות תוספת שבת ויו"ט. ב. האם זמן ההוספה נעשה חלק מן השבת והיו"ט או הוא דבר נפרד, והנפק"מ בזה להלכה.

בערבי שבתות וימים טובים מצוה להוסיף מחול על הקודש, ע"י שפורשים מעשיית מלאכות האסורות, זמן מה קודם כניסת השבת או החג. וכן במוצאי היום, מוסיפים ושובתים ממלאכה זמן מה לאחר יציאת היום, כדי להוסיף מחול על הקודש. תוספת שביתה זו היא משום 'חובה'.

ויש לציין כי מלבד דין 'תוספת שבת ויו"ט' שהוא חובה, יש דין נוסף של 'קבלת שבת ויו"ט', שאם רוצה יכול להתפלל תפלת ערבית ולקבל שבת ויו"ט מפלג המנחה ואילך, והוא דין נפרד מדין 'תוספת שבת.

Booklet Details
Pages 31
Published 5781
Series

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha

תוספת שבת ויום טוב-גדר זמן התוספות

  • Product Code: 177
  • Availability: In Stock

Available Options


Related Products

לא תעשה כל מלאכה

לא תעשה כל מלאכה

Discusses the source of the 39 Melachos, which are learned based on the Melachos that were done in t..

Tags: אורח חיים שבת, תוספת שבת