• סוגיות בדיני קריאת התורה

This deluxe Brach Family Yom Tov Edition is a compendium of four sugyos pertaining to the topic of Krias Hatorah.  Some of the inyanim that are addressed are:

  • Who instituted Krias Hatorah on Shabbos
  • Why do we lain and is it Talmud Torah
  • Why don't we lain during Mincha on Yom Tov
  • Is it the obligation of the Yochid or the Tzibur
  • Catching up on missed parshiyos
  • Understanding the Yom Tov Kriah
Booklet Details
Pages 204
Published 5780

Write a review

Please login or register to review

סוגיות בדיני קריאת התורה

  • Product Code: 930
  • Availability: In Stock

Available Options


Related Products

מושבע ועומד מהר סיני

מושבע ועומד מהר סיני

This deluxe Berkowitz Family Yomtov Edition discusses the concept of Mushba Ve'Omed Me'Har Sinai - t..

קריאת התורה-מקורה וחיובה

קריאת התורה-מקורה וחיובה

Discusses when Krias Hatorah was instituted - and by whom - and explores the various types of kriah ..

קריאת התורה-הקריאה על סדר הפרשיות ודיני תשלומין בקריאת התורה

קריאת התורה-הקריאה על סדר הפרשיות ודיני תשלומין בקריאת התורה

This choveres of Krias Hatorah is split into two parts. Section #1 discusses the schedule of which ..

קריאת התורה - חובת ציבור או חובת יחיד

קריאת התורה - חובת ציבור או חובת יחיד

This booklet explores the famous question of whether the obligation of Krias HaTorah was impos..

קריאת התורה-חיוב שמיעה או קריאה

קריאת התורה-חיוב שמיעה או קריאה

This sugya discusses whether the mitzvah of Krias Hatorah obligates one to actually read from the To..

- קריאת התורה-ברכת התורה לעולה - ביאור הסוגיא

- קריאת התורה-ברכת התורה לעולה - ביאור הסוגיא

This sugya discusses the 3 parts that comprise the brachos each oleh makes on Krias Hatorah.· ..

קריאת התורה-ברכת העולה לתורה - דעת הפוסקים

קריאת התורה-ברכת העולה לתורה - דעת הפוסקים

This booklet continues to discuss the Brachos on Krias HaTorah and their category. Specifically, we ..

דין ישראל קודם מתן תורה

דין ישראל קודם מתן תורה

One of the aspects of Maamad Har Sinai was an act of Geirus, and indeed Chazal learn many facets of ..

Tags: Shavuos, Moadim, Krias Hatorah