• סוגיות בדיני קריאת התורה

This deluxe Brach Family Yom Tov Edition is a compendium of four sugyos pertaining to the topic of Krias Hatorah.  Some of the inyanim that are addressed are:

  • Who instituted Krias Hatorah on Shabbos
  • Why do we lain and is it Talmud Torah
  • Why don't we lain during Mincha on Yom Tov
  • Is it the obligation of the Yochid or the Tzibur
  • Catching up on missed parshiyos
  • Understanding the Yom Tov Kriah
Booklet Details
Pages 204
Published 5780

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha

סוגיות בדיני קריאת התורה

  • Product Code: 930
  • Availability: In Stock

Available Options


Related Products

מושבע ועומד מהר סיני

מושבע ועומד מהר סיני

This deluxe Berkowitz Family Yomtov Edition discusses the concept of Mushba Ve'Omed Me'Har Sinai - t..

קריאת התורה-מקורה וחיובה

קריאת התורה-מקורה וחיובה

Discusses when Krias Hatorah was instituted - and by whom - and explores the various types of kriah ..

קריאת התורה-הקריאה על סדר הפרשיות ודיני תשלומין בקריאת התורה

קריאת התורה-הקריאה על סדר הפרשיות ודיני תשלומין בקריאת התורה

This choveres of Krias Hatorah is split into two parts. Section #1 discusses the schedule of which ..

קריאת התורה - חובת ציבור או חובת יחיד

קריאת התורה - חובת ציבור או חובת יחיד

This booklet explores the famous question of whether the obligation of Krias HaTorah was impos..

קריאת התורה-חיוב שמיעה או קריאה

קריאת התורה-חיוב שמיעה או קריאה

This sugya discusses whether the mitzvah of Krias Hatorah obligates one to actually read from the To..

- קריאת התורה-ברכת התורה לעולה - ביאור הסוגיא

- קריאת התורה-ברכת התורה לעולה - ביאור הסוגיא

This sugya discusses the 3 parts that comprise the brachos each oleh makes on Krias Hatorah.· ..

קריאת התורה-ברכת העולה לתורה - דעת הפוסקים

קריאת התורה-ברכת העולה לתורה - דעת הפוסקים

This booklet continues to discuss the Brachos on Krias HaTorah and their category. Specifically, we ..

Tags: Shavuos, Moadim, Krias Hatorah